top of page

Circolari/Romania

Măsurile care trebuie întreprinse de angajatori, în conformitate cu O.U.G nr. 99/2000.


Măsurile care trebuie întreprinse de angajatori, în conformitate cu O.U.G nr. 99/2000, în perioada în care se manifestă temperaturi extreme ridicate.

Măsurile care trebuie întreprinse de angajatori, în conformitate cu O.U.G nr. 99/2000, în perioada în care se manifestă temperaturi extreme ridicateInspecția Muncii verifică anual modul de respectare a prevederilor O.U.G. nr. 99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă. Prin temperaturi extreme ridicate se înţelege temperaturi exterioare ale aerului care depăşesc +37°C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel (indicele de temperatură-umiditate ITU < 80 unități).În conformitate cu prevederile Ordonanţei sus-menţionate, angajatorii sunt obligaţi să ia următoarele măsuri minimale pentru ameliorarea condițiilor de muncă:

  • reducerea intensităţii si ritmului activităţilor fizice;

  • asigurarea ventilaţiei la locurile de munca;

  • alternarea efortului dinamic cu cel static;

  • alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus in locuri umbrite, cu curenţi de aer.

Pentru menţinerea stării de sănătate a lucrătorilor, sunt necesare următoarele:

  • asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoana/schimb;

  • asigurarea echipamentului individual de protecţie;

  • asigurarea de duşuri.

Angajatorii care nu pot asigura condiţiile menționate, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai lucrătorilor, vor respecta măsurile dispuse în O.U.G. nr. 99/2000 (reducerea programului de lucru, eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru etc.) în conformitate cu art. 6 din același act normativ.Pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale determinate de lucrul în condiţii de temperaturi extreme, angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri:

  • asigurarea examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru muncă la temperaturi crescute sau scăzute;

  • asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;

  • trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

Atragem atenția că nerespectarea prevederilor Ordonanței privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă se sancționează contravențional, cu amendă de la 1500 la 2500 de lei în conformitate cu art. 10, alin. 1 din OUG 99/2000.


(Fonte: Servizi Associati HR srl)

3 visualizzazioni

Commentaires


bottom of page