top of page

Circolari/Romania

Aggiornamento: 21 nov 2023

Circulara Servizi Associati srl nr. 20/2023 privind concediul medical pe parcursul derularii raportului de munca (sursa: ITM Salaj - Romania)Pe parcursul derularii raportului de munca, concediul medical poate interveni peste diverse situatii aparte in care se afla salariatul - perioada de proba, de preaviz, concediu de odihna, concediu fara plata. Potrivit prevederilor Codului muncii, incapacitatea temporara de munca este unul dintre cazurile de suspendare de drept a contractului individual de munca, dar care nu se inregistreaza in Revisal „perioada, cauzele de suspendare si data incetarii suspendarii contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale” stabileste H.G. nr. 905/2017.

Newsletter 20 Concediul medical pe parcursul derularii raportului de munca
.pdf
Scarica PDF • 239KB

15 visualizzazioni

ความคิดเห็น


bottom of page